συμπλήρωμα διατροφής

Emhellas στο Facebook
here and here

EM-
Research-Organization

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Η διερεύνηση  της αποτελεσματικότητας των ΕΜ στην κομποστοποίηση τροφικών υπολειμμάτων κουζίνας και κομποστοποίηση  κλαδοκάθαρων με  λυματολάσπη.
Η μελέτη διεξήχθη από το εργαστήριο διαχείρισης στερεών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων της σχολής  τεχνολογίας  και γεωπονίας Κρήτης  (Τ.Ε.Ι.) υπό την επίβλεψη  του Δρ. Θρασύβουλο Μανιό, Επίκουρο καθηγητή του Τ.Ε.Ι Κρήτης
Η μελέτη αυτή έγινε με την εντολή και χρηματοδότηση της εταιρείας ΕΜ HELLAS.στις 19.01.2009 και με αριθμό πρωτόκολλου 54/Φ.50.2
click here to read

 

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών του Δρ ΤΕΡΟΥΟ ΧΙΓΚΑ

Οδηγίες και εφαρμογές του ΕΜ 1 και ΕΜ Χ GOLD για ατυχήματα από πυρηνική ενέργεια

Ευεργετικοί και Ενεργοί Μικροοργανισμοί για την σωτήρια του περιβάλλοντος και για μόνιμη γεωργία

Μείωση των βαρέων μετάλλων στην λυματολάσπη με την εφαρμογή των ΕΜ 1

 

 

abcert

Πιστοποιητικό του άρθρου 29 παρ 1 του κανονισμού (ΕΚ)
Αρ 834/2007
και αρ 889/2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1/2/3/4

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΕΜ Α
download as word