συμπλήρωμα διατροφής

Emhellas στο Facebook
here and here

EM-
Research-Organization

 

 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  ΕΜ

 

 

Γενική περιγραφή.

ΕΜ™ είναι τα αρχικά των λέξεων ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Γύρω απ αυτήν την έννοια έχει δημιουργηθεί μία ολόκληρη τεχνολογία.Το ΕΜ™ δεν αποτελείται από κάποιο μεμονωμένο μικροοργανισμό αλλά από ένα μείγμα μικροοργανισμών,οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι στη φύση και οι οποίοι όταν είναι συγκεντρωμένοι όπως στο ΕΜ™ ενισχύουν το περιβάλλον και με τον μεταβολισμό τους παράγουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και αντιοξείδωση,έτσι ώστε ο άν θρωπος,τα ζώα και το περιβάλλον επαναφέρονται σε φυσιολογικό ρυθμό.

Κήπος και νοικοκυριό

Καλλιέργειες

Καθαριότητα

Φροντίδα σώματος και ψυχής

Φροντίδα του προσώπου του σώματος

Ζώα συντροφιάς

Βελτίωση του νερού

Βελτίωση περιβάλλοντος

Λύματα, λίμνες, πισίνες

 

 

abcert

Πιστοποιητικό του άρθρου 29 παρ 1 του κανονισμού (ΕΚ)
Αρ 834/2007
και αρ 889/2008

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1/2/3/4

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟ ΕΜ Α
download as word